Podíl úvěrů v ČR neustále roste

Podle výsledků šetření České bankovní asociace z května letošního května roste v ČR celkový podíl schválených úvěrů. Dle výsledků došlo k meziročnímu navýšení o 5,7%. Součet všech poskytnutých úvěrů dosahuje takřka 2,3 bilionů korun českých.

Nejvíce z celkového objemu poskytnutých zabírají úvěry na bydlení. Investiční úvěry rostou, provozní půjčky stagnují.

Fyzickým osobám se za sledované období úroky spíše snížily, podnikům naopak mírně vzrostly.