Hypotéky pro mladé od Hypoteční banky

Jste-li mladými manželi ve věku max. 36 let nebo svobodnými osobami pečujícími nejméně o jedno nezletilé dítě a hledáte výhodný úvěr na bydlení, „zkraťte si cestu domů“ s hypotékou pro mladé od Hypoteční banky.

Nabídka je směřována především mladým, začínajícím rodinám. Na finančním trhu se objevuje stále více nabídek tohoto typu. S Hypoteční bankou máte ale možnost využít v případě schválení úvěr na nákup, stavbu či přestavbu nemovitosti a díky pomoci Státního fondu získat pomoc ve výši až 300 000 Kč. Právě díky kombinaci hypotéky pro mladé od hypoteční banky a úvěru od státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) můžete získat při splnění několika různých podmínek mnohé výhody, kterých se Vám jinde nedostane. Díky pomoci státního fondu je vyřízení hypotéky o poznání rychlejší a měsíční zatížení minimální.

Abyste měli šanci hypotéku pro mladé získat, nesmíte být nájemcem družstevního bytu, ale ani majitelem bytu, rodinného domu ani bytového domu. Stejné podmínky platí i pro Vašeho životního partnera, ať už je spolužadatelem či nikoliv. Nesmíte být dále příjemcem úvěru od SFRB podle NV č. 97/2002 Sb., ani žádat o úvěr na nemovitost, na kterou již byly prostředky SFRB poskytnuty a musíte splňovat kritéria, kterými jsou věk, případně rodinný stav či péče o nezletilého.

Jak získat hypotéku pro mladé?

Klient hypoteční banky zažádá jednak o hypotéku, a zároveň o státní úvěr od SFRB. Bude-li splňovat podmínky k přidělení hypotéky, nemusí čekat na zdlouhavé vyřízení státního úvěru. Toužíte-li po novostavbě, hypotéka pro mladé se Vás bohužel netýká. Nemovitost, kterou si budete pořizovat, musí být minimálně dva roky stará. Stejně tak je to i se zahraniční nemovitostí.

Kromě Americké hypotéky je možné úvěr od SFRB kombinovat s veškerými produkty Hypoteční banky určenými pro fyzické osoby.